Platform Betononderhoud,
de krachten gebundeld!


De wereld van het bouwen is synoniem aan het bouwen van nieuwe objecten. Niets is minder waar! Onze gebouwde voorraad - huizen, viaducten, sluizen, waterzuiveringsinstallaties, enz. enz. - heeft inmiddels onvoorstelbare omvang. En we bouwen nog steeds nieuwe constructies. Die zullen we ook moeten onderhouden en zelfs geschikt maken voor nieuwe functies of simpelweg moeten aanpassen aan de nieuwe eisen die eraan worden gesteld.
Om aan die opdracht vorm te geven, is er het Platform Betonderhoud. Een platform waar belanghebbenden - opdrachtgevers, marktpartijen en brancheverenigingen - gezamenlijk werken aan het invullen van de opgaven waarvoor we staan, met als doel:
"Optimalisatie van (de samenwerking in) de keten om te komen tot het duurzaam in stand houden van betonconstructies."

Centraal staan daarbij:

  1. Bevorderen van algemeen bewustzijn (bij bestuurders) en veiligheid
  2. Kennis/opleiding/systemen
  3. Communicatie (en het voeren van debat)