Ons verhaal

Is beton duurzaam? Is beton groen? Het antwoord is duidelijk: absoluut! Met de inzet van de juiste kennis op het juiste moment kunnen ‘oude’ betonconstructies een nieuw leven krijgen. Gedegen onderhoud en hoogwaardige reparatie zijn daarbij van levensbelang. Het Beton Onderhouds Platform heeft alle relevante kennis in huis. En wil die kennis graag delen.

In het Beton Onderhouds Platform, kortweg BOP, werken vier brancheverenigingen samen. Zij hebben een missie: samen de beste zijn op het gebied van betonreparatie en de markt daarvan laten profiteren. Elk met de focus op hun eigen vakgebied, waardoor op detailniveau alle denkbare thema’s kunnen worden aangepakt. Om daarna samen processen in de markt nog beter op elkaar te kunnen afstemmen. De rol van het BOP? Het gezamenlijk belang van de branchepartijen bewaken en de kracht van de samenwerking met de buitenwereld communiceren.

Dit zijn de vijf branchepartijen binnen het BOP:
•    VBR: Vereniging van gecertificeerde Beton Reparatiebedrijven;
•    VABOR: Vereniging van Adviseurs op het vakgebied van Beton Onderhoud en –Reparatie;
•    KB Kenniscentrum: Experts op het gebied van kathodische bescherming;
•    VLB; Leveranciers van Betonreparatie en Beschermingsmiddelen.
•    OTBS; Stichting Opleiding tot BetonreparatieSpecialist

Kennis delen

Betononderhoud- en reparatie heeft letterlijk de toekomst. Hoe langer een constructie op een kwalitatief topniveau kan worden gehouden, hoe minder nieuw beton er hoeft te worden geproduceerd. Iedereen wil dat, maar niet iedereen heeft de kennis in huis om dit doel te realiseren. Het BOP heeft die kennis in overvloed. En het delen van die kennis is onze missie.


Dat doen we door het geven van duidelijke voorlichting. Marktpartijen die bij het BOP aankloppen, kunnen rekenen op eerlijke antwoorden. Een kwalitatief gedegen advies, een deskundige uitvoering en het selecteren en toepassen van het juiste en/of gecertificeerde product. Op het gebied van reparatie, bescherming, en dus het verlengen van de levensduur van de betonconstructie gaat het BOP voor de beste oplossingen. Zo werken we toe naar een wereld waarin duurzaamheid en circulair bouwen de standaard zijn.

BOP, de aanloop

Het BOP bestaat als overkoepelende organisatie nog niet zo lang. Tijdens de Betondag in Rotterdam informeerden VBR, VLB, Vabor en KB-kenniscentrum de 2500 bezoekers onder de vlag van het Betononderhoudsplatform. De gezamenlijke kennissessie sloegen aan en het idee van een langdurige samenwerking op hoog niveau was geboren.

Intussen groeit de vraag naar betononderhoud. Steeds meer opdrachtgevers en beheerders willen de levensduur van betonnen constructies verlengen. Ze denken meer en meer in de richting van gedegen onderhoud en eventueel reparatie. Dat is een uitdaging. Want voor objecten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden en die voor onderhoud in aanmerking komen, is te vaak onvoldoende geld beschikbaar. Bovendien liggen kennis en vakmanschap niet altijd voor het oprapen. Aan het BOP de taak om aan te tonen dat onderhoud en reparatie de levensduur van de constructie écht positief beïnvloeden. Ons motto is niet voor niets: Verleng de levensduur van beton, waardeer ‘t, repareer ’t!

Hoe bereikt BOP de markt?

Zeggen dat onderhoud en reparatie belangrijk zijn is één ding. Een ander is om de marktpartijen met die boodschap te bereiken. Daar heeft het BOP verschillende instrumenten voor:
•    Media (laagdrempelig met onze bedrijfspagina linkedIn)
•    Website BOP en van onze branches en externe samenwerkingspartijen.
•    Samenwerking met de Betonvereniging; organisatie Beton Event in de Van Nelle Fabriek
•    Organisatie Noordelijke Betonreparatiemiddag.
•    Samenwerking met opdrachtgevers en netwerkorganisaties
•    Scholing – Colleges OTBS – Betonvereniging

Vakmensen in opleiding

Ook in de betonreparatiemarkt is goed opgeleid personeel van grote waarde. Het BOP voert campagnes om (jonge) mensen te motiveren in de betonreparatie te gaan werken. Wat we ook doen: zelf als organisatie vakmensen opleiden, in samenwerking met de Stichting Opleiding tot BetonreparatieSpecialst (OtBS). We organiseren nascholingsdagen en geven praktijkopleidingsdagen voor deskundigen op het gebied van betononderhoud. Ook de nascholing van onze BOK’ker en middenkader personeel begeleiden we tegenwoordig vanuit het BOP.

Om de opleidingen en bijscholingen handen en voeten te geven, levert de VLB professionele apparatuur en reparatiemiddelen en laat zien hoe daarmee reparaties in de praktijk worden uitgevoerd.
De VBR zet in samenwerking met de OtBS een structuur op opleidingen op BBL niveau 2 en 3 te kunnen blijven realiseren.


Wet- en regelgeving

Duurzaam bouwen en onderhouden met en van beton is niet vrijblijvend. De leden van het BOP vinden dat hun kennis en ervaring moeten worden opgenomen in nieuwe wet- en regelgeving. Daarom zijn we vertegenwoordigd in commissies die de huidige wet- en regelgeving beoordelen en verder ontwikkelen. De helderheid omtrent de praktijkkennis van betonreparatie die zo op papier wordt vastgelegd, is in het belang van alle marktpartijen. Het BOP wil daarop nadrukkelijk invloed hebben; elkaar informeren is daarin cruciaal.

Duurzaam, veilig en gezond

Gedegen onderhoud. Vakkundige reparatie. Veilig werken. Het zijn allemaal aspecten die de duurzaamheid van een betonnen constructie bepalen. Het succes zit hem in gedegen, eerlijk advies. De toepassing van de juiste materialen. Wellicht de combinatie met kathodische bescherming. En dan is er natuurlijk nog de vakman of -vrouw. Die staat op papier aan het einde van de cyclus, maar bepaalt uiteindelijk wel de kwaliteit van het werk. En daarmee de levensduur van de constructie. Het BOP ziet toe op die kwaliteit. Van de eerste aanvraag tot de laatste handeling op de bouw.

In het Betononderhoudsplatform werken vijf branchepartijen samen die actief zijn met betonreparatie en onderhoud. Dit met het doel een beter inzicht te geven in de volledige keten van betonreparatie en -onderhoud, van advies, product en uitvoering tot nazorg. Door de krachten te bundelen wil het platform het belang en de breedte van de branche betononderhoud en reparatie naar voren brengen. Onderhoud en reparatie, waaronder versterken biedt mogelijkheden bij het behalen van doelstellingen op het gebied van circulair bouwen. Waardeer het, repareer het.
Deelnemende organisaties staan voor een kwalitatief gedegen advies, herstel en materiaaltoepassing.

In de branche werken vele personen met alle voorkomende opleidingsniveau, van MBO tot universitair geschoold. Een breed en boeiend vakgebied dat aandacht verdient.

 

Onderdeel van